"Не залишай мене..."

Новини
Що таке ТALITA KUM ?
Аудiо
Вiдео
Тексти пiсень
Хто є хто
X-Files
Партнери
Галерея
Гостьова книга
Контакти
Конкурс

TG Music Links

Rambler's Top100

  • Зробити домашньою сторiнкою
  • Додати у Фаворити
  • Додати лiнк на нас


  • Hosted & Developed by
    Violator    ТАЛITА КУМ - справжнє iм'я легендарного крiейтера, знаного у свiтi за вiртуальним псевдонiмом ХХL. Його життя обростає все бiльшою кiлькiстю чуток, з'явились навiть лiтературнi спроби розповiсти про ХХL - та мало хто знає, що ця легендарна постать має українське корiння. Достеменно вiдомо, що Анатолiй Кум (пiзнiше вiн змiнив своє iм'я на ТАЛITА - бiльш зручне для вимови у неслов'янських країнах) народився у Броварах пiд Києвом i успiшно закiнчив шiсть класiв мiсцевої школи - на жаль, на цьому точна iнформацiя закiнчується. За рiзними джерелами у вiцi 14 (16? 18?) рокiв Талiта втiкає з дому за кордон, де мандрує, одержимий iдеєю здiйснити кругосвiтню подорож. У своєму найвiдомiшому скандальному iнтерв'ю каналу CNN вiн зiзнався: "Саме тi часи зробили мене тим, ким я є зараз. Щоб не померти з голоду, менi доводилось торгувати собою, своїм тiлом, причому продати потрiбно було, чесно кажучи, поганенький товар. Тодi я й навчився придумувати щоразу iншу рекламну iдею i розробляти стратегiю, зрозумiв, який слоган потрапить у десятку, на що зреагують чоловiки, а що пройме жiнок. Продавши стiльки разiв себе, я зрозумiв, що зможу тепер продати ВСЕ". ХХL заробив мiльйони доларiв своїми смiливими рекламними iдеями. Та найбiльшим скандалом стала його легендарна смерть. Транснацiональна корпорацiя BADROOM замовила йому рекламу нового поколiння унiтазiв. Цiльовою аудиторiєю мали стати дуже забезпеченi люди, здатнi оцiнити вишуканий дизайн - стилiзацiю пiд пiзнє рококо. ХХL написав простий дитячий вiршик: Коли, за перепрошенням, ви йдете в туалет - Мугикайте i згадуйте який-небудь балет. Ще краще - пiдтанцьовуйте, i спробуйте хоч раз Сiдати з пiруетами на бiлий унiтаз Бо знайте: добре травлення - то наслiдок i знак, Що в мiру є розвинутий у вас художнiй смак. Цей вiршик Талiта супроводив уривками iз трактату "Про гармонiю душi та тiла" Єрджнеш-Мацуци, новiтнього гуру нашого часу. Єрджнеш-Мацуца пояснює нерозривний зв'язок травлення ( як i усiх решта фiзiологiчних процесiв) iз чистотою та гармонiйнiстю мислення. Скандал вибухнув пiсля того, як теща президента корпорацiї BADROOM, найпалкiша прихильниця таланту ХХL, одного разу опробувала його поради, поковзнулася на пiруетi i вбилася насмерть, вдарившись потилицею об перший iз пробної партiї унiкальних унiтазiв. Пiд час грандiозного судового процесу ХХL був засуджений до двох рокiв позбавлення волi, пiсля чого зробив вiдкриту заяву у пресi, в якiй на знак протесту вiдмовився вiд актiв дефекацiї як таких взагалi. Вiн помер у в'язничному лазаретi вiд аутоiнтоксикацiї на третiй мiсяць ув'язнення.


    << назаддалi >>