"Не залишай мене..."

Новини
Що таке ТALITA KUM ?
Аудiо
Вiдео
Тексти пiсень
Хто є хто
X-Files
Партнери
Галерея
Гостьова книга
Контакти
Конкурс

TG Music Links

Rambler's Top100

  • Зробити домашньою сторiнкою
  • Додати у Фаворити
  • Додати лiнк на нас


  • Hosted & Developed by
    Violator    ТАЛITА КУМ - сценiчний псевдонiм Зофiї Гiштелярської, оперної спiвачки, широко вiдомої на теренах Центральної Європи наприкiнцi 19 столiття. Сучасники часто порiвнювали Зофiю з її неперевершеною кузиною - Соломiєю Крушельницькою. Молодша вiд оперної дiви на 10 рокiв, Зофiя все життя перебувала в тiнi її слави та таланту, хоча була неодмiнним об'єктом зацiкавленостi журналiстiв та свiтської публiки. Найбiльший iнтерес викликало свiтське життя спiвачки. Її видали замiж у вiцi 15 рокiв за вiсiмдесятирiчного цукрового магната Єразма Гiштелярського. Через п'ять рокiв вiн помер, залишивши Зофiї кiлькамiльйонний спадок. Саме тодi Зофiя вирiшила присвятити себе сценi та почала виступати пiд псевдонiмом ТАЛITА КУМ. Ще за життя чоловiка Зофiя зблизилась iз скандально вiдомою у тодiшньому Вiднi Гiзеллою - тiбетською ворожкою. Зофiя стверджувала, що авторство її сценiчного псевдонiму належить Гiзеллi, i що "цi слова мають магiчну силу". Гiзелла мала чималий вплив на свiдомiсть Зофiї - скажiмо, навiть у текстi пiснi "Снiг", що принесла Зофiї славу i була справжнiм шлягером у салонах Австро-Угорщини, вiдчутний певний окультний досвiд спiвачки. ...Снiг летить, летить, летить, летить Та шляк би його трафив* З яких небесних iз парафiй... (* а щоб тебе шляк трафив - один iз найстрашнiших прокльонiв у Астроугорщинi; насилає паралiч) ...Мов хтось врiк* i летить до нiг На чорний земляний пирiг** Сметана зоряних корiв*** На чорний земляний пирiг Снiг ( врiкати*- забирати у когось успiх, щастя, здоров"я тощо; вроки насилають люди з поганим оком; також вроки можуть бути наслiдком сильної заздростi недоброзичливих людей) ( чорний земляний пирiг** - злiпленi iз землi, взятої зi свiжої рiллi, ритуальнi кульки , котрi використовуються у спiритизмi) ( зорянi корови *** - корови, яких розводять на Лисiй горi вiдьми; такi корови дояться не молоком, а вiдразу сметаною - як вiдомо, вiд вiдьомського ока молоко скисає) Бачимо тут явний окультний досвiд, до того ж досконале знання природи врокiв та прокльонiв (Гiзелла вмiла знiмати найсильнiшi вроки та прокльони, i насилати теж). На нашу думку, у цьому ж текстi бачимо пiдтвердження чуток про перейняте вiд Гiзелли вмiння подорожувати трансцедентно iншими свiтами та галактиками. Бурхливий лесбiйський роман Талiти та Гiзелли був смiливим викликом консервативнiй моралi Австро-Угорщини. Талiта Кум мала чимало друзiв серед чоловiкiв - гомосексуалiстiв, до яких ставилась iз особливою нiжнiстю. Є версiя, що Гiзелла отруїла кiлькох з-помiж них через ревнощi. Сучасний французький бiограф видатних особистостей П'єр Люлюр нещодавно видав у Парижi першу повну бiографiю Талiти Кум пiд назвою "Люм'єр* Фуфун**".( люм"єр - свiтло, з французької; фуфун - ненормативна лексика, французький аналог українського слова "розкiшниця", що позначає головну жiночу принаду) П"єр Люлюр зробив сенсацiйну заяву: вiн назвав Талiту Кум "найгенiальнiшою коханкою столiття". На пiдтвердження своєї смiливої версiї французький дослiдник наводить уривки з листiв її численних (!) славетних (!!) гетеросексуальних (!!!) коханцiв. Скажiмо, своєю "нiжною товаришкою" Талiту називали Захер-Мазох, Фрейд, iмператор Франц-Йозеф, фаворит росiйських царiв Распутiн, композитор Штраус тощо. На думку Люлюра, за життя Талiта приховувала цi контакти, бо боялась помсти Гiзелли. На сьогоднi П'єр Люлюр опрацював лише частину нещодавно розсекреченого архiву Талiти Кум, тому в майбутньому вiн не виключає новi сюрпризи i сенсацiї.


    << назаддалi >>