"Не залишай мене..."

Новини
Що таке ТALITA KUM ?
Аудiо
Вiдео
Тексти пiсень
Хто є хто
X-Files
Партнери
Галерея
Гостьова книга
Контакти
Конкурс

TG Music Links

Rambler's Top100

  • Зробити домашньою сторiнкою
  • Додати у Фаворити
  • Додати лiнк на нас


  • Hosted & Developed by
    Violator    ТАЛITА КУМ - прадавнє божество родючостi у полян. Зображалось як дуже вродлива юна iстота невизначеної статi iз довгим зеленим волоссям. Божество вважалось найбiльш активним в кiнцi травня - на початку червня, коли буяють трави i закладається майбутнiй врожай. Бiльшiсть дослiдникiв сходяться на думцi, що назва божества, безпосередньо пов'язана з його тотемною твариною - жабою. Коли жаби кумканням сповiщали про початок лiта, давнi полянськi племена виходили до рiчок та озер на ритуальнi iгрища, пов'язанi з культом ТАЛITИ КУМ. Розпалювали великi вогнища, у вугiллi яких запiкали жаб (ритуальне поїдання жаб бiльшiсть фольклористiв мотивує тим, що бiле м'ясо жаб'ячих стегон - потужний афродизiак). iгрища закiнчувались нiчними купаннями та полiгамними статевими зносинами. Багато дослiдникiв вважає ТАЛITУ КУМ регiональним рiзновидом культу КУПАЛА. До речi, iснує думка, що поняття "кумiвство", "кум" походять саме з тих часiв: кумами називали чоловiкiв, котрi протягом ритуальних iгрищ на честь ТАЛITИ КУМ мали статевi контакти з однiєю i тiєю ж жiнкою. На думку академiка Полянського, ТАЛITА КУМ - одне з найяскравiших поганських божеств.


    далi >>